Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-20/2020
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Z ZAKRESU INFORMATYKI
Termin zgłoszeń:2020-10-16
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-08Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22020-10-08Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32020-10-08Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 3
42020-10-08Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 4
52020-10-08Załącznik nr 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 5
62020-10-08Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
72020-10-08Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
82020-10-08Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
92020-10-08Załącznik nr 3.3 – Formularz Cenowy – Część 3
102020-10-08Załącznik nr 3.4 – Formularz Cenowy – Część 4
112020-10-08Załącznik nr 3.5 – Formularz Cenowy – Część 5
122020-10-08Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
132020-10-08Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
142020-10-08Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-08Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-22Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny