Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-36/2020
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego
Termin zgłoszeń:2020-11-09
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-28Załącznik nr 1.1 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1”
22020-09-28Załącznik nr 1.2 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2”
32020-09-28Załącznik nr 1.3 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3”
42020-09-28Załącznik nr 1.4 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4”
52020-09-28Załącznik nr 1.5 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5”
62020-09-28Załącznik nr 1.6 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 6”
72020-09-28Załącznik nr 1.7 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 7”
82020-09-28Załącznik nr 1.8 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8”
92020-09-28Załącznik nr 1.9 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 9”
102020-09-28Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
112020-09-28Załącznik nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”
122020-09-28Załącznik nr 4 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie EXCEL
132020-09-28Załącznik nr 5 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie xml
142020-09-28Załącznik nr 6 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej”
152020-09-28Załącznik nr 7 – Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”
162020-09-28Załącznik nr 8 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
172020-09-28Załącznik nr 9 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych”
182020-09-28Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ
192020-09-28Załącznik nr 11- Formularz Zmiana OFERTY
202020-09-28Załącznik nr 12- Formularz Wycofanie OFERTY
212020-09-28Załącznik nr 13- Identyfikator postępowania
222020-09-28Załącznik nr 14 - Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-28Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-01Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-10-20Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42020-10-20Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji
52020-10-23Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
62020-11-09Informacja z otwarcia ofert
72020-12-11Informacja o wyniku postępowania
82021-01-05Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przekazane do publikacji
92021-01-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny