Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-31/2020
Tytuł:SERWIS, KONSERWACJA ORAZ RESURS URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO
Termin zgłoszeń:2020-10-07
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-23Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-09-23Załącznik nr 1.1 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 1 – wykaz urządzeń”
32020-09-23Załącznik nr 1.2 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 2 – wykaz urządzeń”
42020-09-23Załącznik nr 1.3 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 3 – wykaz urządzeń”
52020-09-23Załącznik nr 1.4 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 4 – wykaz urządzeń”
62020-09-23Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
72020-09-23Załącznik nr 3.1 - „Formularz Cenowy Część 1 zamówienia”
82020-09-23Załącznik nr 3.2 - „Formularz Cenowy Część 2 zamówienia”
92020-09-23Załącznik nr 3.3 - „Formularz Cenowy Część 3 zamówienia”
102020-09-23Załącznik nr 3.4 – „Formularz Cenowy Część 4 zamówienia”
112020-09-23Załącznik nr 4.1 – Istotne postanowienia umowy –Część 1, 2, 3
122020-09-23Załącznik nr 4.2 – Istotne postanowienia umowy – Część 4
132020-09-23Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
142020-09-23Załącznik nr 6 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
152020-09-23Załącznik nr 7 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
162020-09-23Załącznik nr 8 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-23Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-01Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-10-01Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
42020-10-07Informacja z otwarcia ofert
52020-10-30Informacja o wyniku postępowania
62020-12-04Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny