Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-19/2020
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE WSPARCIA I KOMUNIKACJI ZE STUDENTAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Termin zgłoszeń:2020-09-29
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-18Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22020-09-18Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32020-09-18Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 3
42020-09-18Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
52020-09-18Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
62020-09-18Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
72020-09-18Załącznik nr 3.3 – Formularz Cenowy – Część 3
82020-09-18Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
92020-09-18Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
102020-09-18Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-18Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-13Informacja o wyniku postepowania
32020-11-03Informacja o zawarciu umowy
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny