Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-04/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH PROJEKTU „UZ DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH”
Termin zgłoszeń:2020-09-16
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-08Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-09-08Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-09-08Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42020-09-08Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-09-08Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-08Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-09-18Informacja o wyniku postępowania
32020-10-01Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny