Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-PU/12-3/2020
Tytuł:Świadczenie usług medycznych
Termin zgłoszeń:2020-08-18
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-04załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-08-04załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-08-04załącznik nr 3: Formularz cenowy
42020-08-04załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-08-04załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62020-08-04załącznik nr 6: Formularz Potencjał kadrowy Wykonawcy
72020-08-04załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego
82020-08-04Wzór skierowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-04edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-08-25Informacja o wyniku postępowania
32020-09-10Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny