Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-02/2020
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE WSPARCIA I KOMUNIKACJI ZE STUDENTAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Termin zgłoszeń:2020-07-17
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-02Załącznik nr 1.1 – 1.11 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 - 11
22020-07-02Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-07-02Załącznik nr 3.1 – 3.11 – Formularz Cenowy – Część 1 - 11
42020-07-02Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-07-02Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62020-07-02Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-02Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-07Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-07-08Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
42020-07-09Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
52020-07-09Edytowalne wersje formularzy załączonych do Informacji nr 3
62020-07-28Informacja o wyniku postępowania
72020-08-03Unieważnienie Infiormacji o wyniku postępowania w zakresie Części 9, 10 i 11
82020-08-06Informacja o wyniku postępowania w zakresie Części 9, 10 i 11 - po korekcie
92020-09-01Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny