Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-13/2020
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, KONSULTACJI ORAZ WYJAZDU STUDYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Z ZAKRESU TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ
Termin zgłoszeń:2020-07-14
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-02Załącznik nr 1.1 – 1.5 – „Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1 - 5”
22020-07-02Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-07-02Załącznik nr 3 – „Formularz Cenowy”
42020-07-02Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-07-02Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62020-07-02 Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-02Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-27Informacja o wyniku postępowania
32020-08-10Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny