Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-19/2020
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY, TONERÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
Termin zgłoszeń:2020-07-22
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22020-06-30Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32020-06-30Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42020-06-30Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52020-06-30Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
62020-06-30Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72020-06-30Załącznik nr 7 – Formularz Zmiana OFERTY
82020-06-30Załącznik nr 8- Formularz Wycofanie OFERTY
92020-06-30Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania
102020-06-30Załącznik nr 10 – Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-07Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-07-07Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
42020-07-08Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
52020-07-08Załącznik do Informacji nr 2 - Załącznik nr 1 - Formularz Cenowo-Techniczny - zmodyfikowany 1
62020-07-08Wersja edytowalna załącznika do Informacji nr 2
72020-07-15Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
82020-07-16Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
92020-07-16 załącznik do Informacji nr 4: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Cenowo-Techniczny zmodyfikowany 2
102020-07-16edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 4: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Cenowo-Techniczny zmodyfikowany 2
112020-07-16 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 2
122020-07-22Informacja z otwarcia ofert
132020-08-18Informacja o wyniku postępowania
142020-09-09Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny