Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-18/2020
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego
Termin zgłoszeń:2020-08-04
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22020-06-30załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32020-06-30załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42020-06-30załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52020-06-30załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62020-06-30załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72020-06-30załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82020-06-30załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92020-06-30załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102020-06-30załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112020-06-30załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122020-06-30załącznik nr 1.12: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 12
132020-06-30załącznik nr 1.13: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 13
142020-06-30załącznik nr 1.14: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 14
152020-06-30załącznik nr 1.15: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 15
162020-06-30załącznik nr 1.16: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 16
172020-06-30załącznik nr 1.17: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 17
182020-06-30załącznik nr 1.18: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 18
192020-06-30załącznik nr 1.19: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 19
202020-06-30załącznik nr 1.20: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 20
212020-06-30załącznik nr 1.21: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 21
222020-06-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
232020-06-30załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
242020-06-30załącznik nr 4: Formularz JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
252020-06-30załącznik nr 5: Formularz JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
262020-06-30załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
272020-06-30załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
282020-06-30załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
292020-06-30załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
302020-06-30załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
312020-06-30załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
322020-06-30załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
332020-06-30załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
342020-06-30załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-10Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-07-13Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42020-07-21Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52020-07-30Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
62020-08-04Informacja z otwarcia ofert
72020-09-16Informacja o wyniku postępowania
82020-10-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przekazane do publikacji
92020-10-16Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny