Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-17/2020
Tytuł:Usługa grupowego ubezpieczenia od NNW
Termin zgłoszeń:2020-06-18
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-03załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22020-06-03załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32020-06-03załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42020-06-03załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52020-06-03załącznik nr 3.1: Istotne postanowienia umowy Część 1 i 2
62020-06-03załącznik nr 3.2: Istotne postanowienia umowy Część 3
72020-06-03załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
82020-06-03załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu
92020-06-03załącznik nr 6: Formularz Opis sposobu likwidacji szkód
102020-06-03załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112020-06-03załącznik nr 8: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122020-06-03załącznik nr 9: Informacje na temat szkodowości
132020-06-03załącznik nr 10: Informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego
142020-06-03załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
152020-06-03załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
162020-06-03załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
172020-06-03załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-03edytowalna wersja formularzy załączonych do SIWZ
22020-06-18Informacja z otwarcia ofert
32020-06-24Informacja o wyniku postępowania
42020-07-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny