Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138o-09/2020
Tytuł:Świadczenie usług pocztowych
Termin zgłoszeń:2020-04-24
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-16załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-04-16załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-04-16załącznik nr 3: Formularz cenowy
42020-04-16załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-04-16załącznik nr 5:Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-16edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-04-22Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-04-22załącznik nr 1 do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany 1
42020-04-22załącznik nr 2 do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zmodyfikowany 1
52020-04-24Informacja o wyniku postępowania
62020-04-30Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny