Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-27/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO SAP
Termin zgłoszeń:2019-11-26
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Ogłoszenie stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-18Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-11-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-11-18Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42019-11-18Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-11-18Załącznik nr 5- formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-18Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-12-16Informacja o wynikach
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny