Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:1/RA-TN/2019
Tytuł:Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
Termin zgłoszeń:2019-10-25
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-17Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
22019-10-17Załącznik nr 1.1 - Karta katalogowa oprawy 1
32019-10-17Załącznik nr 1.2 - Karta katalogowa oprawy 2
42019-10-17Załącznik nr 1.3 - Oświetlenie rzut piwnic
52019-10-17Załącznik nr 2 - Formularz oferta
62019-10-17Załącznik nr 2 - Formularz oferta - wersja edytowalna
72019-10-17Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy
82019-10-17Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
92019-10-17Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - wersja edytowalna
102019-10-17Załącznik nr 5 - Formularz Cenowo-Techniczny
112019-10-17Załącznik nr 5 - Formularz Cenowo-Techniczny - wersja edytowalna
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-21Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
22019-10-23Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
32019-10-30Informacja o wyniku postępowania
42019-11-06Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny