Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-45/A/2019
Tytuł:Opracowanie platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie dla Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2019-10-03
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-16Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-09-16Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-09-16Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42019-09-16Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-09-16Załącznik nr 5- formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-16Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-09-23Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-09-27Informacja nr 2 - zmiana terminu składania ofert
42019-09-30Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
52019-10-10Informacja o wynikach
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny