Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-62/2019
Tytuł:Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pod nazwą Warsztaty IT Cyber Security
Termin zgłoszeń:2019-09-09
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-30załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-08-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-08-30załącznik nr 3: Formularz cenowy
42019-08-30załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52019-08-30załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-09-30Informacja o wynikach
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny