Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-39/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Z ZAKRESU INFORMATYKI
Termin zgłoszeń:2019-07-19
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Załącznik nr 1.1 – 1.21 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 - 21”
22019-07-05Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-07-05Załącznik nr 3.1 – 3.21 – „Formularz Cenowy – Część 1-21”
42019-07-05Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-07-05Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62019-07-05Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-09Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-07-10Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42019-07-12Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52019-07-12załącznik do Informacji nr 3: poprawiony Załącznik nr 1.16 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część 16 - po modyfikacji 1
62019-07-15Informacja nr 4 - pytania i odpowiedzi
72019-07-15Załączniki do Informacji nr 4
82019-07-16Informacja nr 5 - pytania i odpowiedzi
92019-07-16Załączniki do Informacji nr 5
102019-09-09Informacja o wyniku postępowania
112019-10-08Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny