Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-15/2019
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE WSPARCIEM I ROZWOJEM SYSTEMU QUATRA MAX
Termin zgłoszeń:2019-06-19
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-11Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-06-11Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32019-06-11Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42019-06-11Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-06-11Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia
62019-06-11Załącznik nr 6 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełniania warunków udziału w postępowaniu
72019-06-11Załącznik nr 7 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82019-06-11Załącznik nr 8 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92019-06-11Umowa powierzenia
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-11Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-19Informacja z otwarcia ofert
32019-07-11Informacja o wyniku postępowania
42019-08-14Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny