Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-20/2019
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU AGD I RTV
Termin zgłoszeń:2019-05-14
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-25Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1
22019-04-25Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
32019-04-25Załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
42019-04-25Załącznik nr 1.4 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 4
52019-04-25Załącznik nr 1.5 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 5
62019-04-25Załącznik nr 1.6 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 6
72019-04-25Załącznik nr 1.7 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 7
82019-04-25Załącznik nr 1.8 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 8
92019-04-25Załącznik nr 1.9 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 9
102019-04-25Załącznik nr 1.10 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 10
112019-04-25Załącznik nr 1.11 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 11
122019-04-25Załącznik nr 1.12 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 12
132019-04-25Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
142019-04-25Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
152019-04-25Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
162019-04-25Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
172019-04-25Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-25Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-14Informacja z otwarcia ofert
32019-05-29Informacja o wyniku postępowania
42019-06-12Informacja o wynikach - czynność powtórzona (Część 4 i 8)
52019-06-25Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny