Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:3/RA-AI/2019
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na remont wyłączników p.poż w budynkach Uczelni oraz wykonanie tego remontu
Termin zgłoszeń:2019-05-14
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-19Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-04-19Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-04-19Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-04-19Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
52019-04-19Załącznik nr 5 – formularz Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-19Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-17Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny