Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:5/RA-AI/2019
Tytuł:Dostawa i montaż stolarki okiennej w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2019-05-08
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamowieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-19Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-04-19Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-04-19Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-04-19Załącznik nr4 – Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-19Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-07Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32019-05-14Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny