Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-06/2019
Tytuł:Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowych
Termin zgłoszeń:2019-05-08
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-25załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-03-25załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-03-25załącznik nr 3: Formularz Cenowo-Techniczny
42019-03-25załącznik nr 3.1: Przykładowe wpisy przy wystąpieniu zastosowania odwróconego obciążenia VAT
52019-03-25załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
62019-03-25załącznik nr 5.1: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
72019-03-25załącznik nr 5.2: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
82019-03-25załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresiem przynależności do Grupy Kapitałowej
92019-03-25załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102019-03-25załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
112019-03-25załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
122019-03-25załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
132019-03-25załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
142019-03-25załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
152019-03-25załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
162019-03-25załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-25edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-04-18Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi, informacja
32019-05-08Informacja z otwarcia ofert
42019-05-16Informacja o wyniku postępowania
52019-05-22Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przekazane do publikacji
62019-05-23Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny