Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-18/2019
Tytuł:Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Termin zgłoszeń:2019-04-03
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-19załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-03-19załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-03-19załącznik nr 3A: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 1
42019-03-19załącznik nr 3B: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 2
52019-03-19załącznik nr 3C: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 3
62019-03-19załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
72019-03-19załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
82019-03-19załącznik nr 6A: Istotne postanowienia umowy - Część 1 i 2
92019-03-19załącznik nr 6B: Istotne postanowienia umowy - Część 3
102019-03-19załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112019-03-19załącznik nr 8: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122019-03-19załącznik nr 9: Ewidencja obcych srodków trwałych powierzonych Uniwersytetowi Zielonogórskiemu
132019-03-19załącznik nr 10: Ocena ryzyka pożaru
142019-03-19załącznik nr 11: Zestawienie szkodowosci Uniwersytetu Zielonogórskiego
152019-03-19załącznik nr 12: Dane dodatkowe
162019-03-19załącznik nr 13: Dane dotyczące budynków
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-19edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-03-22Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ
32019-03-25Informacja nr 2: Przedłużenie terminu składania ofert
42019-03-25Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
52019-03-27Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
62019-03-27załącznik do Informacji nr 3: poprawiony załącznik nr 3A do SIWZ - formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia-Część 1 zamówienia - zmodyfikowany 1
72019-03-27edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 3: poprawiony załącznik nr 3A do SIWZ - formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia-Część 1 zamówienia - zmodyfikowany 1
82019-04-03Informacja z otwarcia ofert
92019-04-12Informacja o wyniku postępowania
102019-04-26Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny