Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-01/2019
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Termin zgłoszeń:2019-04-11
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-28załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-02-28załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-02-28załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-02-28załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52019-02-28załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62019-02-28załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72019-02-28załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82019-02-28załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92019-02-28załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102019-02-28załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112019-02-28załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122019-02-28załącznik nr 1.12: Przykładowe wpisy przy wystąpieniu zastosowania odwróconego obciążenia VAT
132019-02-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
142019-02-28załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
152019-02-28załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
162019-02-28załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie XML
172019-02-28załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
182019-02-28załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
192019-02-28załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
202019-02-28załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
212019-02-28załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
222019-02-28załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
232019-02-28załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
242019-02-28załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
252019-02-28załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-03-12Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-03-19Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi; modyfikacja SIWZ
42019-03-28Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52019-03-29Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
62019-03-29załącznik do Informacji nr 4: zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1 zmodyfikowany 1
72019-03-29edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 4: zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1 zmodyfikowany 1
82019-03-29Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji
92019-04-03Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
102019-04-04Informacja nr 5: Pytania i odpowiedzi
112019-04-09Informacja nr 6: Pytania i odpowiedzi
122019-04-11Informacja z otwarcia ofert
132019-05-09Informacja o wyniku postępowania - dotyczy Części: 5, 9, 10 i 11
142019-05-20Informacja o wyniku postępowania - dotyczy Części 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8
152019-06-11Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
162019-06-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny