Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-PU-01/2019
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-02-15
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-07Załącznik nr 1.1 – 1.33 – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1-33
22019-02-07Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-02-07Załącznik nr 3.1 – 3.33 – Formularz Cenowy – Część 1-33
42019-02-07Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-02-07Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-07Edytowalne wersje załączników
22019-02-13Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-02-28Informacja o wynikach
42019-02-28Informacja o zawarciu umowy
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny