Logo UZ
Zamówienia publiczne
INFORMACJE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PEŁNYCH PRZEPISÓW USTAWY PZP , O WARTOŚCI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA RÓWNEJ I POWYŻEJ 50000 ZŁ

1
Numer: RA-ZP.2610.6.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-09-29
 
 
3
Numer: RA-ZP.2610.7.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-09-14
 
4
Numer: RA-ZA-36/2022
Data zgłoszeń: 2022-09-09
 
5
Numer: RA-ZP.2610.5.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-08-04
 
6
Numer: RA-ZA-45/2022
Data zgłoszeń: 2022-07-28
 
7
Numer: RA-ZP.2610.4.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-07-13
 
 
9
Numer: RA-ZA-31/2022
Data zgłoszeń: 2022-06-01
 
10
Numer: RA-ZP.2610.3.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-05-23
 
11
Numer: RA-ZA-23/2022
Data zgłoszeń: 2022-05-09
 
12
Numer: RA-ZA-32/2022
Data zgłoszeń: 2022-05-06
 
13
Numer: RA-ZP.2610.2.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-05-05
 
14
Numer: RA-DI.2612.1.1.2022
Data zgłoszeń: 2022-04-20
 
 
16
Numer: RA-DI.2612.1.2022
Data zgłoszeń: 2022-03-23
 
17
Numer: RA-ZP.2610.1.PU.2022
Data zgłoszeń: 2022-03-04
 
18
Numer: RA-ZA-4/2022
Data zgłoszeń: 2022-02-28
 
 
 
 
22
Numer: RA-ZA-119/2021
Data zgłoszeń: 2022-01-14
 
23
Numer: RA-ZA-101/2021
Data zgłoszeń: 2022-01-10
 
24
Numer: RA-ZA-98/2021
Data zgłoszeń: 2021-11-12
 
 
 
 
 
 
 
31
Numer: RA-ZA-60/2021
Data zgłoszeń: 2021-08-27
 
 
 
34
Numer: RA-ZA-37/2021
Data zgłoszeń: 2021-08-11
 
 
36
 
37
Numer: RA-ZA-39/2021
Data zgłoszeń: 2021-06-24
 
38
Numer: RA-ZP.2610.1.PU.2021
Data zgłoszeń: 2021-06-15
 
 
 
 
42
Numer: RA-ZA-65/2020
Data zgłoszeń: 2021-01-20
 
 
 
 
46
Numer: RA-ZP-4d-02/2020
Data zgłoszeń: 2020-10-19
 
 
48
Numer: RA-ZA-34/2020
Data zgłoszeń: 2020-09-17
 
49
Numer: RA-ZA-PU/12-3/2020
Data zgłoszeń: 2020-08-18
 
50
Numer: RA-TL-Z-PU-24/2020
Data zgłoszeń: 2020-07-30
 
 
52
Numer: RA-ZA/21/2020
Data zgłoszeń: 2020-06-30
 
53
Numer: RA-ZA/16/2020
Data zgłoszeń: 2020-06-29
 
54
Numer: RA-ZA-PU-12-2/2020
Data zgłoszeń: 2020-06-26
 
 
56
Numer: RA-ZA-PU/12/2020
Data zgłoszeń: 2020-05-15
 
57
Numer: 2/RA-DI/2020
Data zgłoszeń: 2020-05-05
 
58
Numer: RA-ZP-4d-01/2020
Data zgłoszeń: 2020-04-28
 
 
 
 
62
Numer: RA-Z-4d-09/2019
Data zgłoszeń: 2019-11-08
 
63
Numer: RA-Z-4d-10/2019
Data zgłoszeń: 2019-11-08
 
 
 
 
67
Numer: RA-Z-4d-08/2019
Data zgłoszeń: 2019-09-26
 
 
 
70
Numer: RA-TL-Z-PU-55/2019
Data zgłoszeń: 2019-07-30
 
 
72
Numer: RA-TL-Z-PU-51/2019
Data zgłoszeń: 2019-07-09
 
73
Numer: RA-TL-Z-PU-37/A/2019
Data zgłoszeń: 2019-06-07
 
74
Numer: RA-TL-Z-PU-37/2019
Data zgłoszeń: 2019-05-22
 
75
Numer: RA-Z-4d-05/2019
Data zgłoszeń: 2019-05-17
 
76
Numer: RA-Z-4d-04/2019
Data zgłoszeń: 2019-05-17
 
 
 
79
Numer: RA-Z-PU-01/2019
Data zgłoszeń: 2019-02-15
 
80
Numer: RA-Z-PU-02/2019
Data zgłoszeń: 2019-02-13
 
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny