Logo UZ
Zamówienia publiczne
INFORMACJE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PEŁNYCH PRZEPISÓW USTAWY PZP, O WARTOŚCI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 50000 ZŁ

1
Numer: RA-ZA-50/2022
Data zgłoszeń: 2022-09-05
 
 
3
Numer: RA-DI.2612.1.2021
Data zgłoszeń: 2021-07-07
 
4
Numer: RA-ZA-43/2020
Data zgłoszeń: 2020-10-26
 
 
 
 
8
Numer: RA-TL-Z-PU-27/2019
Data zgłoszeń: 2019-11-26
 
9
 
 
11
Numer: RA-TL-Z-PU-48/A/2019
Data zgłoszeń: 2019-07-01
 
12
Numer: RA-TL-Z-PU-48/2019
Data zgłoszeń: 2019-06-10
 
 
 
 
 
17
Numer: RA-TL-Z-PU-07A/2019
Data zgłoszeń: 2019-03-05
 
18
Numer: RA-TL-Z-PU-07/2019
Data zgłoszeń: 2019-02-14
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny