Logo UZ
Zamówienia publiczne
INFORMACJE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PEŁNYCH PRZEPISÓW USTAWY PZP, O WARTOŚCI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 50000 ZŁ

1
Numer: RA-TL-Z-PU-85/A/2018
Data zgłoszeń: 2018-11-16
 
2
Numer: RA-TL-Z-PU-85/2018
Data zgłoszeń: 2018-10-22
 
3
Numer: RA-TL-Z-PU-24/E/2018
Data zgłoszeń: 2018-09-21
 
4
Numer: RA-TL-Z-PU-24/D/2018
Data zgłoszeń: 2018-08-10
 
5
Numer: RA-TL-Z-PU-24/C/2018
Data zgłoszeń: 2018-07-02
 
6
Numer: RA-TL-Z-PU-23/2018
Data zgłoszeń: 2018-06-20
 
7
Numer: RA-TL-Z-PU-24/B/2018
Data zgłoszeń: 2018-06-19
 
8
Numer: RA-TL-Z-PU-26/B/2018
Data zgłoszeń: 2018-06-07
 
9
Numer: RA-TL-Z-PU-24/A/2018
Data zgłoszeń: 2018-05-30
 
10
Numer: RA-TL-Z-PU-26/A/2018
Data zgłoszeń: 2018-05-23
 
11
Numer: RA-TL-Z-PU-26/2018
Data zgłoszeń: 2018-05-07
 
12
Numer: RA-TL-Z-PU-25/2018
Data zgłoszeń: 2018-05-07
 
13
Numer: RA-TL-Z-PU-24/2018
Data zgłoszeń: 2018-05-07
 
14
Numer: RA-Z-PU-35/2017
Data zgłoszeń: 2017-11-14
 
15
Numer: 7RA-AI/2017
Data zgłoszeń: 2017-09-25
 
 
17
Numer: RA-TN-Z/7/2017
Data zgłoszeń: 2017-06-20
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny