Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.34.2022
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW IT
Termin zgłoszeń:2022-09-27
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-16Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część1
22022-09-16Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32022-09-16Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
42022-09-16Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
52022-09-16Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
62022-09-16Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
72022-09-16Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
82022-09-16Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92022-09-16Załącznik nr 7 – Formularz Wycofanie OFERTY
102022-09-16Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
112022-09-16Załącznik nr 9 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
122022-09-16Załącznik nr 10 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-16Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-09-23Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-09-23Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42022-09-27Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52022-09-27Informacja z otwarcia ofert
62022-10-04Informacja o wyniku w zakresie Części 2
72022-10-05Korekta Informacji o wyniku w zakresie Części 2 - unieważnienie
82022-10-25Informacja o wyniku w zakresie Części 1
92022-11-29Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny