Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.50.2022
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH III
Termin zgłoszeń:2022-09-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-09załącznik nr 1 – formularz Cenowo-Techniczny
22022-09-09załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-09-09załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-09-09załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-09-09załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-09-09załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-09-09załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-09Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-09-13Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-09-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42022-09-19Informacja z otwarcia ofert
52022-10-13Informacja o wyniku postępowania
62022-11-15Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny