Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.7.PU.2022
Tytuł:DOSTAWA DEMONSTRACYJNEGO FOTOMETRU DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Termin zgłoszeń:2022-09-14
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-06Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22022-09-06Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
32022-09-06Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-09-06Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
52022-09-06Załącznik nr 5 – Formularz Wycofania oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-06Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-09-19Informacja o wyniku postępowania
32022-10-10Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny