Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-36/2022
Tytuł:Dostawa licencji oprogramowania Statistica
Termin zgłoszeń:2022-09-09
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-26Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-08-26Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
32022-08-26Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
42022-09-05Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
52022-09-05Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
62022-09-05Załącznik nr 4 - IPU
72022-09-23Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny