Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-50/2022
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KAMERY TERMOWIZYJNEJ
Termin zgłoszeń:2022-09-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-24Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-08-24Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-08-24Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42022-08-24Załącznik nr 4 - IPU
52022-08-24Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny