Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.37.2022
Tytuł:Adaptacja części pomieszczenia 0.09 KATALOGI Biblioteki Uniwersyteckiej na potrzeby Centrum Egzaminacyjnego UZ
Termin zgłoszeń:2022-09-02
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-04załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami
22022-08-04załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-08-04załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-08-04załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-08-04załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-08-04załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72022-08-04załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
82022-08-04załącznik nr 8: Protokół z wizji lokalnej
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-04edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-09-02Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-09-02Informacja z otwarcia ofert
42022-09-05Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie
52022-09-06Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny