Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.46.2022
Tytuł:Usługa rzecznika patentowego w zakresie ochrony wynalazków
Termin zgłoszeń:2022-08-16
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-02załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22022-08-02załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-08-02załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-08-02załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-08-02załącznik nr 4a: Formularz Wykaz dokonanych zgłoszeń
62022-08-02załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-08-02załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
82022-08-02załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-02edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-08-03Informacja nr 1: Modyfikacja SWZ
32022-08-03Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
42022-08-09Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
52022-08-09Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
62022-08-16Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72022-08-16Informacja z otwarcia ofert
82022-09-07Informacja o wyniku postępowania
92022-09-19Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny