Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.41.2022
Tytuł:Dostawa aparatury medycznej
Termin zgłoszeń:2022-08-30
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-29załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22022-07-29załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-07-29załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-07-29załącznik nr 3.1: wzór protokołu instalacji
52022-07-29załącznik nr 3.2: wzór protokołu odbioru
62022-07-29załącznik nr 4: Formularz JEDZ w formacie EXCEL
72022-07-29załącznik nr 5: Formularz JEDZ w fomacie xml
82022-07-29załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynalezności do Grupy Kapitałowej
92022-07-29załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102022-07-29załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
112022-07-29załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
122022-07-29załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
132022-07-29załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-29edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-08-30Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-08-30Informacja z otwarcia ofert
42022-09-06Informacja o wyniku postępowania
52022-09-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny