Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.42.2022
Tytuł:Dostawa osprzętu do skaningowego mikroskopu elektronowego
Termin zgłoszeń:2022-08-05
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-28załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22022-07-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-07-28załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-07-28załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-07-28załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-07-28załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72022-07-28załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-08-05Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-08-05Informacja z otwarcia ofert
42022-08-10Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
52022-08-12Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny