Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.5.PU.2022
Tytuł:Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego
Termin zgłoszeń:2022-08-04
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pełni jednocześnie funkcję Ogłoszenia o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-21załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22022-07-21załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-07-21załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-07-21załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
52022-07-21załącznik nr 5: Formularz Wycofanie oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-21edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-08-18Informacja o wyniku postępowania
32022-09-05Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny