Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.40.2022
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego II
Termin zgłoszeń:2022-08-17
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-15załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22022-07-15załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32022-07-15załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42022-07-15załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52022-07-15załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62022-07-15załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72022-07-15załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82022-07-15załącznik nr 2: Formularz OFERTA
92022-07-15załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
102022-07-15załącznik nr 4: Formularz JEDZ w formacie EXCEL
112022-07-15załącznik nr 5:Formularz JEDZ w fomacie xml
122022-07-15załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynalezności do Grupy Kapitałowej
132022-07-15załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
142022-07-15załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
152022-07-15załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
162022-07-15załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
172022-07-15załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
182022-07-15załącznik nr 12: Warunki równoważności
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-15edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-07-20Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32022-08-04Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42022-08-17Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52022-08-17Informacja z otwarcia ofert
62022-09-02Informacja o wyniku postępowania - dotyczy Części 1
72022-09-22Informacja o wyniku postępowania - dotyczy części: 2 - 7
82022-10-10Ogłoszenie o wyniku postępowania - dotyczy części: 1, 2, 3, 5, 6 i 7
92022-10-18Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynik postępowania - dotyczy Części 4
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny