Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.39.2022
Tytuł:Usługa grupowego ubezpieczenia studentów od NNW II
Termin zgłoszeń:2022-07-14
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-05załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia Część 1
22022-07-05załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia Część 2
32022-07-05załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia Część 3
42022-07-05załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52022-07-05załącznik nr 3.1: Projektowane postanowienia umowy - Część 1 i 2
62022-07-05załącznik nr 3.2: Projektowane postanowienia umowy - Część 3
72022-07-05załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
82022-07-05załącznik nr 5: Formularz Opis sposobu likwidacji szkód - Część 1, 2 i 3
92022-07-05załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102022-07-05załącznik nr 7: Informacje na temat szkodowości
112022-07-05załącznik nr 8: Informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego
122022-07-05załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
132022-07-05załącznik nr 10: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-05edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-07-14Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-07-14Informacja z otwarcia ofert
42022-07-19Informacja o wyniku postępowania
52022-08-03Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny