Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.30.2022
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z SYMULACJI MEDYCZNEJ
Termin zgłoszeń:2022-06-24
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-06-14Załącznik nr 1.1 – 1.9 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1-9
22022-06-14Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-06-14Załącznik nr 3.1 – 3.9– Formularz Cenowy – Część1-9
42022-06-14Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-06-14Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62022-06-14Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-06-14Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-06-14Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92022-06-14Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
102022-06-14Załącznik nr 10 - Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-06-14Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-06-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-06-24Informacja z otwarcia ofert
42022-07-14Informacja o wyniku postępowania
52022-07-29Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny