Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.19.2022
Tytuł:WDROŻENIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTUJĄCEGO NARZĘDZIA METODYKI TRIZ I WSPIERAJĄCEGO PROCES OPRACOWANIA INNOWACJI ORAZ TWORZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Termin zgłoszeń:2022-05-27
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-18załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-05-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-05-18Załącznik nr 3 – formularz Cenowy
42022-05-18Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-05-18załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
62022-05-18załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-05-18załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-05-18załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92022-05-18załącznik nr 9 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
102022-05-18załącznik nr 10 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-18Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-05-27Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-05-27Informacja z otwarcia ofert
42022-06-14Informacja o wyniku postępowania
52022-07-05Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny