Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-32/2022
Tytuł:Przeprowadzenie trzech szkoleń dla kadry administracyjnej
Termin zgłoszeń:2022-05-06
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-28Załącznik nr 1 OPZ
22022-04-28Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-04-28Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42022-04-28Załącznik nr 4 - IPU
52022-04-28Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-28Edytowalne wersje załączników
22022-04-29Informacja nr 1
32022-05-16Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny