Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.21.2022
Tytuł:DOSTAWA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ, WEWNĘTRZNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW II
Termin zgłoszeń:2022-05-06
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-25załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22022-04-25załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-04-25załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-04-25załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52022-04-25załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-04-25załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-04-25załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-25Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-04-28Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-04-29Informacja nr 2 - modyfikacja
42022-04-29Edytowalne wersje załączników do Informacji nr 2
52022-05-06Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
62022-05-06Informacja z otwarcia ofert
72022-05-16Informacja o wyniku postępowania
82022-06-06Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny