Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.2.PU.2022
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH II
Termin zgłoszeń:2022-05-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-25Załącznik nr 1.1 – Załącznik nr 1.8 - Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1-8
22022-04-25Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-04-25Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-04-25Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-04-25Załącznik nr 5 - formularz Wycofania oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-25Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-04-29Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-04-29Edytowalne załączniki do Informacji nr 1
42022-04-29Załączniki do Informacji nr 1
52022-05-17Informacja o wyniku postępowania
62022-05-17Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny