Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.18.2022
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Termin zgłoszeń:2022-05-09
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-19załącznik nr 1.1-1.10 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1-10
22022-04-19Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-04-19Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-04-19załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52022-04-19załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-04-19załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-04-19załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-19Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-04-22Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-04-22Załączniki do Informacji nr 1
42022-04-22Edytowalne załączniki do Informacji nr 1
52022-04-22Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
62022-04-25Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
72022-04-25Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
82022-04-26Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
92022-04-26Załączniki do Informacji nr 3
102022-04-26Edytowalne załączniki do Informacji nr 3
112022-04-29Informacja nr 4 - Pytania i odpowiedzi
122022-04-29Załączniki do Informacji nr 4
132022-04-29Edytowalne załączniki do Informacji nr 4
142022-04-29Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
152022-05-04Informacja nr 5 - Pytania i odpowiedzi
162022-05-09Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
172022-05-09Informacja z otwarcia ofert
182022-06-06Informacja o wyniku postępowania
192022-07-19Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny