Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.17.2022
Tytuł:Dostawa pieca do wyżarzania
Termin zgłoszeń:2022-04-08
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-30załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22022-03-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-03-30załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-03-30załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-03-30załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-03-30załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72022-03-30załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-04-04Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32022-04-04Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42022-04-08Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52022-04-08Informacja z otwarcia ofert
62022-04-22Informacja o wyniku postępowania
72022-05-23Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny