Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.5.2022
Tytuł:DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SERWERÓW, TWORZĄCE PLATFORMĘ ZARZĄDZAJĄCĄ URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI ORAZ POZWALAJĄCĄ NA ANALIZĘ ICH ZACHOWANIA.
Termin zgłoszeń:2022-04-04
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-24Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22022-03-24załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-03-24załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-03-24załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-03-24załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-03-24załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-03-24załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-24Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-04-04Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-04-04Informacja z otwarcia ofert
42022-04-26Informacja o wyniku postępowania
52022-05-20Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny