Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-DI.2612.1.2022
Tytuł:Budowa wiaty z grillem na terenie OSW Łagów
Termin zgłoszeń:2022-03-23
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-15załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22022-03-15załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-03-15załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-03-15załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-15edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-03-30Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny