Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.1.PU.2022
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2022-03-04
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-02-23Załącznik nr 1.1 – Załącznik nr 1.34 - Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1-34
22022-02-23Załącznik nr 2 – formularz Oferta,
32022-02-23Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42022-02-23Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-02-23Załącznik nr 5 - formularz Wycofania oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-02-23Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-02-25Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-02-28Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42022-02-28Załączniki do Informacji nr 2
52022-02-28Edytowalne załączniki do Informacji nr 2
62022-03-02Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
72022-03-17Informacja o wyniku postępowania
82022-03-17Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny