Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-101/2021
Tytuł:Dostawa Magnetometru jądrowego do spektrometru EPR
Termin zgłoszeń:2022-01-10
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-30Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22021-12-30Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32021-12-30Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42021-12-30Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy
52021-12-30Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykluczenie
62021-12-30Wersje edytowalne formularzy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-01-19INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny